Chủ casino tại Quảng Ninh báo lỗ quý thứ 16 liên tiếp www.viduractinginstitute.com

Mức lỗ trong quý III đã nâng số lỗ lũy kế của Quốc tế Hoàng Gia tại ngày 30/9 lên trên 529 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý III của CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã: RIC) cho thấy lệch giá thuần của công ty đạt 31 tỷ đồng, giảm gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp âm 3,6 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 9 tỷ. 

Trừ các chi phí, công ty lỗ sau mướń 18,4 tỷ đồng quý III, đánh dấu quý thứ 16 quý liên tiếp thua lỗ. Lũy kế 9 tháng, lệch giá thuần của Quốc tế Hoàng Gia hơn 86 tỷ đồng, giảm 11%. Mức lỗ 9 tháng hơn 54 tỷ đồng đã nâng mức lỗ lũy kế của công ty tính đến hết quý III trên 529 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2023, công ty kỳ vọng có lãi 1,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp giải trình, tình hình kinh tế năm 2023 nói chung và thị trường du lịch nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, người dân trong nước hạn chế đi du lịch. Trong khi đó, khách quốc tế chủ yếu đến từ Trung Quốc, nhưng đất nước mãng cầùy đang áp dụng chính sách hạn chế người dân đi du lịch nước ngoài.

Theo tư liệu Đại hội đồng cổ đông thông thường niên, công ty đã vận hành Cung hội nghị quốc tế Hoàng Gia kể từ thời điểm tháng 7/2022 và kỳ vọng tạo ra mối cung cấp thu mới. Tuy nhiên ban lãnh đạo cho biết đã mò mọi phương pháp ổn định mối cung cấp quý khách khứa hàng có sẵn, khai quật mối cung cấp khách khứa mới nhưng vẫn chưa bù đắp chi phí. 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty. 

Tại cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Quốc tế Hoàng Gia là 923 tỷ, không thay đổi nhiều so với đầu năm, tập trung nhiều vào tài sản cố định.

Lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hơn 27 tỷ đồng tại ngày 30/9, trong khi dư nợ tài chính trên 180 tỷ đồng, chiếm 58% tổng nợ phải trả. Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu ghi nhận gần 610 tỷ đồng.

 
 

Liên kết nội bộ

3 tiêu chí lựa chọn nhà cái

filme cu poponari minori porno minori porno copii violati gay porno gay porno minori violati minori porno poponari porno gay porno minore violate poponari porno poponari porno minori violati